Subcribe to our RSS feeds Join Us on Facebook Follow us on Twitter Add to Circles

21 Ağustos 2013 Çarşamba

2014 SBS NASIL OLACAK? 2014 SBS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER


SBS'nin yerine getirilecek yeni sistemde Türkçe, Fen, Matematik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü'nden sınavlar aralık ve nisan ayı sonunda yapılacak.

Sınava giremeyen öğrenci 1 hafta sonra telafi sınavına girebilecek.

Testlerde yanlışlar doğruyu götürmeyecek.

Son dakika değişikliği olmazsa, yeni sistem şöyle işleyecek:

- ARALIK VE NİSAN'DA: Sınavlar Aralık ve Nisan ayı sonunda ve o zamana kadar işlenilen müfredata uygun konulardan yapılacak. Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak.

- YANLIŞLAR DOĞRULARI GÖTÜRMEYECEK: Sınavda çoktan seçmeli sorular (4 seçenekli) sorulacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. 3 sınavı olan derslerden 2. sınav, 2 sınavı olan derslerden ise 1. sınav merkezi olarak yapılacak.

- BAŞKA ÖĞRETMENLE: Öğrenciler kendi okullarında (olağanüstü haller dışında) sınava girecekler. Sınav salon başkanları ve gözetmenler, görev yaptıkları okulun dışında farklı bir okulda görev yapacaklar. Sınav görevlendirmeleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

- TELAFİ: Geçerli bir özrü sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için sınavı takip eden haftada telafi sınavı yapılacak. Telafi sınavı, il ve ilçe merkezindeki sınav merkezlerinde yapılacak, öğrenciler bu sınava kendi okullarında giremeyecek.

- ÖĞRETMEN NOTU YÜZDE 40 ETKİLİ: Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler tarafından verilen puanlardan oluşacak. Öğrencinin merkezi yazılılardan aldığı puanlar yüzde 60 oranında etkileyecek.Öğretmeni tarafından verilen notlar ise yüzde 40 olarak etki edecek.Yerleştirme ortalaması bulunacak.

- DİN KÜLTÜRÜ DE ORTAK SINAV: Ortaokul 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleştirilecek. Sınavlar temel dersler olan “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Matematik”, “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük”, “Yabancı Dil”, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerini içerecek.

- HER YIL FARKLI: Öğrencilerin 6. sınıftaki puanları yüzde 10, 7. sınıftaki puanları yüzde 20, 8. sınıftaki puanları da yüzde 70 oranında etki edecek. 6, 7 ve 8. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının ağırlıklandırmasına göre oluşan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim basamağında devam edeceği okulu belirleyecek. Öğrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik olarak yaptıkları tercihler, puan esasına göre ve şeffaf bir şekilde değerlendirilecek ve liselere merkezi yerleştirme gerçekleştirilecek.

Devamsızlık dahi etkili
Liseye yerleştirmede puanların eşit olması durumunda “Tercih önceliği”, “Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu Başarı puanı yüksekliği”, “Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı”, “Doğum tarihinin daha sonra olması“, “Tercih başvuru tarihinde öğrencinin ikametine yakınlık durumu”na bakılacak.
MEB, okullarda yapılacak sınavlarda “yazılı” uygulamasından geçici bir süre vazgeçti. Sistem oturana kadar merkezi sınavlar test olarak yapılacak. Sistemin oturmasının ardından ise merkezi sınavların yazılı şeklinde yapılması hedefleniyor. Testlerdeyanlışlar da doğruları götürmeyecek.

Bakanlık son olarak Kazak sistemini incelemeye alırken, çocukların sadece merkezi sınav değil, 4 yıllık ders dışı performanslarının da liseye ve üniversiteye geçişte etkili olması kararlaştırıldı.

Her öğrenciye dosya
Her öğrenciye “dosya” açılması üzerinde durulurken, derslerden aldıkları notların yanı sıra ders dışı her türlü sosyal etkinlik yarışma ve başarılar da bu dosyaya eklenecek. Öğrencilerin gittikleri tiyatro, sinema, konser dahi bu dosyada yer alacak.
Yeni model belirleyecek
MEB, “Kazak Modeli”ni Türkiye’nin nüfus, öğrenci sayısı, bölgesel eğitim farkları ve eğitim yapısı gibi faktörleri dikkate alarak birebir uygulamayacak ancak testin yanında açık uçlu soru, öğrenci dosyası, her yıl okul tarafından genel kurallara göre sınav yapılmasını dikkate alarak yeni bir model belirleyecek.
Ev ödevleri artık değerlendirme dışı
Bakanlık, bu sisteme anne ve babaların müdahale etmemesi için ‘el becerileri’ni dikkate almayacak. Öğrencilere evde yapması için verilen ‘performans ödevleri’ni velilerin yapma ihtimaline karşın bu ödevler sınava etkili olmayacak ve dosyaya işlenmeyecek. Bu ödevler öğrencinin kendini geliştirmesi için verilecek.
Üniversite için ilk sınav 9. sınıfta
- Kazakistan’da 9. sınıfın sonunda girilen merkezi sınav öğrencinin aldığı eğitimi kanıtlaması için yapılıyor. Öğrenci 9 yıldan sonra isterse yüksekokula gidebiliyor ancak üniversiteye giremiyor. Üniversite için 10. ve 11. sınıfın okunması gerekiyor. Bu sınıflara geçişte de açık uçlu yapılan merkezi sınav devreye giriyor.
Seçmeli dersten sınav yapılıyor
- Merkezi devlet sınavı ise “açık uçlu” sorulardan oluşuyor ve 4 dersten yapılıyor; Matematik, Kazakça ya da Rusça, Seçmeli ders ile sınıf hangi alanı derinleştirerek okuduysa o dersten. Öğrencinin her yıl aldığı puan ile genel sınavdaki başarı puanı ile 10. ve 11. sınıfa geçebiliyor. Sınıf geçme de genel sınav da yazılı yapılıyor.
Her okunan ders için sınav yok
- Öğrenciler Matematik ve Kazakça’dan sınava giriyor. 9 yıllık eğitimi boyunca en fazla aldığı alan ile ilgili sınava giriyor. Örneğin öğrenci fizik, kimya biyoloji ya da felsefe gibi bir alana girdiyse bu derslerden birisiyle ilgili sınava giriyor. Ayrıca istedikleri ve eğitimini gördükleri bir seçmeli dersten de soru sorulabiliyor.
İşte Kazak eğitim sistemi
- Öğrenciler üniversiteye girmeden önce 11 yıllık eğitim almak zorunda. İlk 9 yılı mecburi. Üniversiteye gitmek isteyenler 10 ve 11. sınıfı okumak zorunda. Ortaokul 9. sınıfın sonunda bitiyor.
- Öğrenciler, birinci sınıf hariç her bir sınıf sonunda, aldıkları derslerden okullarının hazırladığı sınava tabi tutuluyor. Yıl içinde aldığı performans puanları ve sınav sonucuna göre göre öğrenci 1 ila 5 arasında puan alıyor. Öğrenci; 3, 4 ve 5 puan alırsa üst sınıfa geçebiliyor. 1 ve 2 alırsa sınıfta kalıyor ve sınıfı yeniden okuyor. Sınavlar açık uçlu yapılıyor.
Açık uçlu soru tekniği nedir?
Açık uçlu sorularda öğrenciye sadece soru veriliyor. Cevap seçeneği bulunmuyor, herhangi bir yönlendirici bilgi de verilmiyor. Öğrenciye adayı “konuşturacak” ya da “yorum yaptıracak” sorular soruluyor. Sorular adayın “analiz”, “sentez” ve “değerlendirme” yeteneklerine ulaşmayı hedefliyor. Bazı örnekleri şöyle:
- Açık uçlu matematik sorusu: Ayşe pazardan 6 limon alacaktır. 1 satıcı 2 limonu 75 kuruşa, diğer satıcı ise 4 limonu 1 TL’ye satmaktadır. Merve hangi satıcıdan 6 limon alırsa daha mantıklı davranmış olur, neden?
- Açık uçlu sosyal bilimler sorusu: Akut, Türk Kızılayı ve Sivil Savunma Örgütünün ortak amaçları nelerdir?
İşte size açık uçlu bir sınav sorusu
- Açık uçlu Türkçe sorusu: “Kitaplar ömür boyu yanı başımda, elimin altındadır. Yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avareliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman ayırırlar beni. Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur, hemen beni kendilerine çeker, içimdekinden uzaklaştırırlar.”
Parçaya göre kitaplar yazar için ne ifade etmektedir?
Cevaplar:
- Kitaplar, yazar için vazgeçilmezdir; hayatta her zaman onlara ihtiyaç duymuştur ve hep duyacaktır. (10 puan)
- Kitaplar, yazar için gerçek bir dost gibidir; yazar içini onlara açar, yalnız kaldığı zamanlarda onlar hep yazarın yanındadır (9 puan)
- Kitaplar, yazar için gerçek dünyadan bir kaçıştır. Acılarını unutmak ya da rahatlamak için kitaplar en iyi yol, vasıtadır. (9 puan)
- Yazarın kendisine en yakın bulduğu şey kitaptır. Zaman zaman kendi iç aleminden dahi uzaklaşıp onların dünyasına girer. (8 puan)
- Kitaplar, yazarın boş vakitlerini güzel ve verimli geçmesine yardımcı olan araçlardır. (7 puan)
Yanlış cevaplar:
- Yazar kitap okumakta zorlanmakta, vakit ayıramamaktadır.
- Yazar, sadece sıkıntılı dönemlerinde ve yalnız olduğu zamanlarda kitap okumaktadır.
- Yazar, hoşlanmadığı kişilerin havasından dilediği zaman ayrılmak için kitap okumaktadır.2013 sbs konuları işte bunlardı
KISACASI 2014 yılı genel anlamda okul derslerinin de öneminin arttığı bir yıl olacak. Öğrencilerin ve Velilerin bunu bilerek hareket etmesi gerekiyor.

Hiç yorum yok:

YAZ YORUMU AL CEVABI

Yazılarımın ve Çalışmalarımın ancak SİZİN YORUMLARINIZLA daha iyi hale gelebileceğini unutmayın! Yorumlarınızı anlaşılır bir dille,herkese faydalı olabilecek içerikle,klişe ve tekrar ifadelerden arındırılmış bir biçimde yazdığınız için TEŞEKKÜR EDERİM.